Praatmijnheer

Zo heb ik mezelf genoemd. Niet om zelf graag te praten maar om jou je verhaal te laten vertellen, te luisteren, door te vragen en te onderzoeken waar je probleem zit en hoe we dat samen op kunnen lossen. Niet alleen met praten maar ook met opdrachten, mini-opstellingen en andere hulpmiddelen zoals video, tekenen, biografie en kernkwaliteiten. Als je dat wilt kunnen we ook buiten gaan wandelen en tijdens het wandelen, gebruik makend van de natuur, je probleem onder ogen zien en de oplossingen tegen komen.